เลือกหน้า

4 บุคลิกภาพการเงิน

ที่กำหนดชะตาชีวิตคุณ

by Pan Pho Co., Ltd.

มนุษย์ทุกคนมี “บุคลิกภาพทางการเงิน” ที่แตกต่างกัน และถึงแม้จะเติบโตมาในครอบครัวเดียวกัน  แต่มุมมองและการรับรู้เรื่องเงินไม่เหมือนกัน

การหล่อหลอมนิสัยทางการเงินตั้งแต่เด็กเป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่สร้างนิสัยทางการเงินให้คุณในปัจจุบัน  ไม่ว่าตอนนี้คุณมีฐานะทางการเงินอย่างไร ก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป  บางคนอาจจะกำลังทุกข์ใจเรื่องหนี้สิน และอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลให้ร่ำรวยโดยไว

ในขณะที่บางคนมีเงินมากมายและกำลังเสวยสุขกับเงินทอง แต่ตัวเลขในบัญชีค่อยๆ ทยอยหมดไปกับการค่าใช้จ่ายที่สร้างไว้อย่างต่อเนื่อง

หากคุณอยากรู้อนาคตว่า   คุณจะยากจน?  พอมีพอใช้?  หรือ ร่ำรวย?    สิ่งที่คุณกำลังจะอ่านต่อไปนี้จะทำนายชะตาชีวิตทางการเงินของคุณที่แม่นกว่าไปหาหมอดู

เพียงคุณ “เข้าใจ” ถึง 4 บุคลิกภาพทางการเงินที่เป็นตัวกำหนด “ผลลัพธ์” ทางการเงินของคุณในปัจจุบัน  คุณก็จะสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทางการเงินได้โดยไม่ต้องพึ่งโชคชะตาและหมอดูอีกต่อไป

คุณมีบุคลิกภาพทางการเงินแบบไหน?

บุคลิกภาพทางการเงิน :    นักออม
ลักษณะนิสัยเด่น :             ประหยัด มีระเบียบ ไม่ชอบเสี่ยง คิดก่อนใช้
ลักษณะนิสัยด้อย :            ไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้เงิน  รู้สึกผิดถ้าใช้เงินเพื่อตนเอง  มีภาระมากมายในชีวิตเพราะคนรอบตัวมีแต่เรื่องให้เสียเงิน
ผลลัพธ์ปัจจุบัน :               มีความสุขกับตัวเลขในบัญชึ  หากคุณมีหนี้สินก็เป็นเพราะคุณมีภาระรายจ่ายมากกว่ารายได้ และ ต้องดูแลคนรอบตัวและครอบครัว
กุญแจสู่ชีวิตที่ดีกว่า :         สร้างสมดุลในชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี เรียนรู้การขยายความสามารถของตนเองเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

บุคลิกภาพทางการเงิน :    นักใช้จ่าย
ลักษณะนิสัยเด่น :             ฝันใหญ่  สุขนิยม  ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขและเมื่อรู้สึกผิด   มีรายจ่ายมากกว่ารายได้   มักซื้อของด้วยเงินล่วงหน้า (บัตรเครดิต)
ลักษณะนิสัยด้อย :            ชอบโทษคนอื่น  ต้องพึ่งพาคนรอบตัว  ไม่ยอมฟังเหตุผลเมื่อถูกเตือนให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ผลลัพธ์ปัจจุบัน :                มีหนี้สินที่เกิดจากการใช้เงินเกินกว่ารายได้   ไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงได้
กุญแจสู่ชีวิตที่ดีกว่า :         สร้างสมดุลในชีวิตด้วยแบ่งเงินเพื่อเก็บออมเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน  และ แบ่งเงินออมหรือลงทุนทันทีที่รับเงินรายได้ก่อนนำเงินไปใช้จ่าย

บุคลิกภาพทางการเงิน :    นักหลีกเลี่ยง
ลักษณะนิสัยเด่น :             ผัดวันประกันพรุ่ง  เหตุผลเยอะ  ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย
ลักษณะนิสัยด้อย :            ไม่สนใจเรื่องการบริหารเงิน  ผลักภาะเรื่องเงินให้คนรอบตัว  ติดหนี้ไม่ใช้คืนและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผลลัพธ์ปัจจุบัน :               มีหนี้สินรุมล้อมหลายทาง ชีวิตทางการเงินต้องพึ่งพาคนรอบตัวและครอบครัว ไม่สามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้
กุญแจสู่ชีวิตที่ดีกว่า :         สร้างสัจจะเรื่องเงิน  มีความรับผิดชอบในการใช้เงินของตนเอง พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยลง

บุคลิกภาพทางการเงิน :    นักบวช
ลักษณะนิสัยเด่น :             มีจิตใจเป็นผู้ให้ มองโลกสวย ช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน มองเงินเป็นเรื่องนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้
ลักษณะนิสัยด้อย :            ไม่สนใจเรื่องเงิน  ไม่มีเงินเหลือเก็บ  เชื่อใจคนง่าย
ผลลัพธ์ปัจจุบัน :               ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน โอกาสเก็บเงินแทบไม่มีเลย
กุญแจสู่ชีวิตที่ดีกว่า :         ฝึกปฏิเสธ  เรียนรู้การบริหารเงิน  จัดสรรเงินในส่วนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ชัดเจนไม่ปะปนกับเงินด้านอื่นๆ ของชีวิต

จากการสำรวจจากผู้เข้าเรียนสัมมนา Millionaire Mind Intensive พบว่า… คนส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพทางการเงินมากกว่า 2 แบบ   จะสังเกตได้ว่าบุคลิกภาพทางการเงินที่มีอิทธิพลมากกว่า  50%  จะเป็นบุคลิกภาพหลักทางการเงินที่คุณดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

หากคุณเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับชีวิตในปัจจุบันและอยากจะออกจากปัญหาทางการเงินและต้องการเปลี่ยนบุคลิกภาพทางการเงินให้สามารถสร้างความมั่นคง และ ชีวิตที่มีความสุข  คุณต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทางการเงินด้วยตัวคุณเอง

T.Harv Eker ผู้เผยแพร่ทฤษฎี “บุคลิกภาพทางการเงิน 4 แบบ” ได้สอนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าอะไรคือ “ต้นเหตุ” ของปัญหาทางการเงินซึ่งซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก และยกระดับให้คนกว่า 5 ทวีปให้ 46 เมืองทั่วโลกมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นหลังจากเรียนรู้ “ต้นเหตุ” และ “วิธีการแก้ไข” ในสัมมนา Millionaire Mind Intensive ซึ่งคุณสามารถนำไปการสร้างความสุข  ความมั่นคงทางการเงิน  ให้กับตนเองได้ตลอดชีวิต

X