fbpx

Our Mission | ภารกิจของเรา

“เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้”

หากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด

    Our Community
    ชุมชนของเรา  
  Our Experiences 
ประสบการณ์ทำงาน   
เราไม่หยุดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง

จำนวนสถิติและความพยายามของเรา วันนี้ แพน โฟ จำกัดได้ทำการเปลี่ยนแปลงชาวไทยแล้วมากกว่า

ชีวิตเจ้าของธุรกิจไทย

ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

สัมมนาต่างประเทศ/ต่อปี

ประเทศพันธมิตรทั่วโลก

Our Partner | พันธมิตรของเรา
X