เลือกหน้า

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้คุณเป็น

 

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 7 สัปดาห์”

ไม่เพียงแต่ ความรู้” ที่คุณจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว

 

คุณจะได้รับ วุฒิบัตร*” ในการเข้าร่วมโครงการ

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มลงทุนในฐานะ 

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

9 ประโยชน์ในการเรียนหลักสูตรพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ SURE

ประโยชน์ที่ 1 : เรียนรู้กุญแจสำคัญในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ทุกมิติอย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ 2 : เข้าใจการลงทุนควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรสูงสุด

ประโยชน์ที่ 3 : ตระหนักถึงการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าให้โครงการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ประโยชน์ที่ 4 : ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการตลาดและการขายโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือคู่แข่ง

ประโยชน์ที่ 5 : การบริหารต้นทุนการก่อสร้างเพื่อควบคุมและสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ประโยชน์ที่ 6 : เรียนรู้และข้อระวังการบริหารสัญญาก่อสร้างและเอกสารก่อสร้าง

ประโยชน์ที่ 7 : เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจและขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน

ประโยชน์ที่ 8 : จัดทำแผนโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงระหว่างผู้เรียนและทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ที่ 9 : สร้างเครือข่ายนักพัฒนาและนักลงทุนระหว่างผู้เรียนในรุ่นเพื่อการช่วยเหลือและต่อยอดในอนาคต

 โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ (SURE PROGRAM) รุ่นที่ 6/2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2560

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

(7 สัปดาห์ รวม 42 ชั่วโมง)

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท 

 (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการเรียน)

ลงทะเบียนวันนี้ – 20 มิถุนายนนี้

คณะอาจารย์โครงการ SURE PROGRAM

นี่คือประสบการณ์จริงจากผู้เข้าเรียน

“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นทำให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนในโครงการอสังหาฯ ของ SURE แตกต่างกับที่ผมไปอบรมที่อื่นๆ มากครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำผังโครงการ, Feasibility, Green Building, Facility Management และ การได้ทำโปรเจคส่งก่อนอบรมทำให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมมาทั้งหมด”

คุณบูนท์  ธีระเดชานนท์, SURE รุ่น 3
Project Manager
The Sea Condominium, จ.ประจวบคีรีขันธ์

“นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแล้ว ยังได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับปัญหาจริงที่เจอในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญที่ได้รู้จักเพื่อนจากหลากหลายสายงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนที่เราจะลงสนามจริง”

คุณเกวลิน ชาญชูทรัพย์, SURE รุ่น 4
General Manager,
โครงการเอมัสท์, กรุงเทพฯ

 สอบถามรายละเอียดได้ 24 ชั่วโมงที่
LINE ID : @PanPho

 เพิ่มเพื่อน

 หรือติดต่อ

โทร 092-901-9959 หรือ 062-605-9559

X