เลือกหน้า

Certified Internationl Property Specialist (CIPS)
“ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล” รุ่น 3

เรียนรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็น
“ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล”
ภายใน 5 วัน พร้อมรับ “ใบรับรองคุณวุฒิ*”

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

 • เปิดโอกาสการทำธุรกิจอสังหาฯ ระหว่างประเทศได้ในทันที
 • ได้เข้าสู่เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่และดีที่สุดในโลก
 • ได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบข้อมูลอสังหาฯ ระหว่างสมาชิก CIPS ทั่วโลก
 • ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ CIPS ระดับมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,500 คนใน 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งพร้อมจะแนะนำธุรกิจการซื้อขายอสังหาฯให้้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันก่อนใคร
 • ได้รับสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์ CIPS ที่บ่งบอกถึงการเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหริมทรัพย์ระดับสากล” มาตรฐานเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับ “ใบรับรองคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล” (ต้องผ่านการสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด)

Certified International Property Specialist (CIPS)

โปรแกรมเข้มข้นมาตรฐานเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

12 – 16 สิงหาคม 2560
Victor Club, ตึก FYI Center, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

 วันที่ 1 : Global Real Estate : Local Markets

 วันที่ 2 : Global Real Estate : Transaction tools

 วันที่ 3 : Europe and International Real Estate 

 วันที่ 4 : Asia/Pacific and International Real Estate 

 วันที่ 5 : The Americas and International Real Estate

วิทยากรโดย Mr. David Wyant

(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีบริการแปลภาษาไทยผ่านอุปกรณ์แปลภาษาตลอดทั้ง 5 วัน)

– Certified TRC Instructor at International Consortium of Real Estate Associations
– NAR Instructor of the Year 2012 & 2009 CIPS
– Member at International Speaker Cadre
– Instructor at Across Borders Real Estate School
– Broker/Owner at Wyant Realty International

จัดโดย… สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM) และ
National Association of REALTORS (NARs)
จัดจำหน่ายบัตรโดย… บริษัท แพน โฟ จำกัด

เฉพาะ 40 ท่านแรกราคาพิเศษ 59,000 บาท
(ราคาปกติ 69,000 บาท)
ราคานี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมตลอดการเรียน
 • อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอด 5 วัน
 • ค่าสมาชิก 1 ปี ของ Certified International Property Specialist (CIPS)
 • ค่าสมาชิก 1 ปี ของ National Association of Realtors (NARs), USA
 • ค่าสมาชิก 1 ปี ของ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด  สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Special Bonus (มูลค่ารวม 33,500 บาท)

 สำหรับ 40 ท่านแรกที่ลงทะเบียน หรือ ชำระเงินก่อนวันที่ 28 ก.ค 2560  

รับสิทธิ์เข้าร่วม “งานประชุมนักอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ”
The International Realtors Conference and Real Estate Expo (IRC 2017)

R

IRC 2017 Ticket

จำนวน 1 ที่นั่ง  มูลค่า 22,500 บาท

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560

– Welcome Reception

– Opening Ceremony

– Full-day Sessions for 3 days

(Over 30 topics)

– Coffee breaks and luncheons for 3 days

หมายเหตุ : ผู้รับสิทธิ์ต้องมีชื่อเดียวกันกับการอบรมCIPS,ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อได้

R

Bangkok Luxury Property Tour

จำนวน 1 ที่นั่ง  มูลค่า 3,500 บาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

**รับเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรับเพิ่มได้หากเต็มก่อนผู้สมัครชำระเงิน

หมายเหตุ : ผู้รับสิทธิ์ต้องมีชื่อเดียวกันกับการอบรมCIPS,ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อได้

R

Gala Dinner IRC 2017

จำนวน 1 ที่นั่ง  มูลค่า 7,500 บาท

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ : ผู้รับสิทธิ์ต้องมีชื่อเดียวกันกับการอบรมCIPS,ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อได้

สอบถามรายละเอียดได้ 2 ช่องทาง
LINE ID : @PanPho (ตลอดเวลา)
โทร 092-901-9959 หรือ 062-605-9559 (จันทร์ – ศุกร์)
Email : [email protected]

 เพิ่มเพื่อน